Agenda ALV 28 november 2021

Leestijd: ca. < 1 minuten

Op zondag 28 november 2021 om 16:00 zal de bijeenkomst plaatsvinden van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Muaythai Organisatie Nederland (MON) plaatsvinden bij Duran Gym in Eindhoven (Raedeckerstraat 9, 5623 EX Eindhoven), waar ook het kantoor van MON is gevestigd.

De agenda:

Agenda ALV MON 28 november 2021 – 16:00 – 17:00 uur

“MON: Kleine sportbond, in staat tot grootse prestaties”

Opening

Welkom woord door de voorzitter: uitleg over MON/IFMA-prestaties en onze weg naar NOC NSF als (aspirant) lid, toelichting tot het beleid van MON.

Vaststellen agenda van deze vergadering

Mededelingen

Vaststellen eerstvolgende ALV (6 maanden later)

Notulen: secretaris

Benoeming bestuursleden

Vertrek Dick Rozema als penningmeester, aanstelling als tijdelijke penningmeester: Zaid Fikri

Toezeggingen ALV 26 juni 2021

  • Afgevaardigden Eagle Gym en Team Solo hebben gevraagd wat de kosten zijn als zij een gala via M.O.N. organiseren (o.a. kosten bond, jury, scheidsrechters, dokter etc.).
  • Communiceren datum volgende ALV.
  • Schriftelijk informeren afgevaardigden over vacatures diverse commissies met daarin aangegeven wat de werkzaamheden precies inhouden.
  • Toezenden concept jaarrekening 2020 aan leden kascommissie.
  • Toezenden motivatie contributieverhoging aan afgevaardigden met daarin aan hen het verzoek hierop te reageren. Daarna weer op agenda in volgende vergadering.
  • Uitzoeken waarom aanmelding Eindhoven Cup als omslachtig wordt ervaren en dit terugkoppelen naar de afgevaardigden.
  • Goede communicatie m.b.t. WK 2021 Thailand.

Verhoging contributie bondsjaar 2022

Voorstel: ALV gaat akkoord met contributieverhoging met ingang van 1 januari 2022

Het bestuur stelt voor de contributie per 1 januari 2022 te verhogen:

  • Sportscholen € 75 (was € 50) per bondsjaar
  • Leden € 20 (was € 15) per bondsjaar (=kalenderjaar)

Rondvraag en sluiting

De vergadering wordt afgesloten met een hapje en een drankje.