Muaythai verenigd tegen racisme

Leestijd: ca. 2 minuten

IFMA is als een door het IOC erkende organisatie sinds haar oprichting in 1992, verenigd tegen racisme en discriminatie, het is diep geworteld in de IFMA-filosofie en geïntegreerd in de preambule van de IFMA-grondwet. Ook de MON en WMC Nederland staan hier voor de volle 100% achter.

Afbeelding van Tumisu via Pixabay

Respect is één van de vijf pijlers van Muaythai en vanaf het moment dat je lid wordt van de IFMA-familie, is er een nultolerantiebeleid voor rassendiscriminatie en intimidatie. Onze atleten staan ​​verenigd en zijn de rolmodellen voor de jeugd. Elke stakeholder binnen de sportpiramide leeft volgens dit ideaal. Wij zijn van mening dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om bij onze familie betrokken te zijn, in welke hoedanigheid dan ook.

Volgens het Olympisch Handvest, Fundamenteel Principe 6:
“Het genieten van de rechten en vrijheden die in dit Olympisch Handvest zijn uiteengezet, wordt gegarandeerd zonder enige vorm van discriminatie, zoals ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, taal, religie, politieke of andere mening, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte of andere status. ‘
De IFMA Wereldkampioenschappen zijn het puurste voorbeeld van eenheid in diversiteit, waar de atleten in harmonie leven onder één dak, hun maaltijden delen, elkaar respecteren en verenigd onder dezelfde rechten en regels die concurreren op een gelijk speelveld.

We moedigen onze atleten aan om hun mening en hun eenheid ten opzichte van deze mensenrechten te uiten. De IFMA Wereldkampioenschappen Jeugd, het vlaggenschipevenement op de IFMA-jaarkalender, is het levende bewijs van de waarde die de gemeenschap wordt geboden door sportieve en culturele uitwisseling, door een omgeving van respect, tolerantie en begrip voor elkaars verschillen.

Laten we resoneren met de woorden van de oprichter van de moderne Olympische Spelen, Pierre De Coubertin, die zei:

‘We zullen geen vrede hebben totdat de vooroordelen die de verschillende rassen nu scheiden, zijn overleefd. Wat is er, om dit doel te bereiken, beter dan de jeugd van alle landen periodiek samen te brengen voor vriendschappelijke beproevingen van spierkracht en behendigheid? ”
De IFMA-familie werkt aan een gezamenlijke visie, tegen racisme en sociaal onrecht. We zullen onze inspanningen voortzetten om gelijkheid en inclusie te bevorderen, en onze hoop en inspiratie voor de jeugd van de wereld en een betere, betere toekomst.