Over IFMA

De International Federation of Muaythai Associations (IFMA) begon als een kleine federatie met enkele enthousiaste landen, meer dan twee decennia geleden. Na de oprichting van IFMA en het millennium (2000), waren intussen meer dan 130 landen wereldwijd aangesloten, verdeeld over vijf continentale federaties, samengevoegd onder één overkoepelend en regulerend orgaan. IFMA erkend en accepteert de missie en rol van het International Olympic Committee (IOC) . IFMA zal zich altijd conformeren en het Olympisch handvest respecteren, de ethische code aannemen op basis van de principes van het IOC.

De basisprincipes van het Olympisme (olympisch gedachtegoed) zijn onder meer duurzame ontwikkeling van sport, de opvoeding van jongeren door sport en erkenning van de beoefening van sport als een fundamenteel mensenrecht. Daartoe is de missie van IFMA dat elk individu de mogelijkheid moet hebben om Muaythai te beoefenen zonder discriminatie van welke aard dan ook, ongeacht ras, geslacht, seksuele geaardheid, religieus of politiek. IFMA zal doorgaan met het werken aan dit recht en vrijheid voor iedereen.

IFMA heeft verschillende commissies

IFMA heeft verschillende commissies ingesteld om toezicht te houden op en zich te ontwikkelen op gebieden van sociale verantwoordelijkheid, universaliteit, ethiek, jeugd en onderwijs, preventie van concurrentiemanipulatie en activiteiten voor iedereen. De commissies onderhouden contacten met belanghebbenden van de Olympische beweging om te zorgen voor naleving van de Olympische beweging, ethische code en functie met transparantie en goed bestuur.

Muaythai via IFMA heeft een lange weg afgelegd sinds de eerste Wereldkampioenschappen in 1993, waaraan slechts twintig landen deelnamen. In de meest recente Wereldkampioenschappen was de deelname overweldigend met deelnemers en aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders uit 101 landen.
Een andere belangrijke vooruitgang in de globalisering van Muaythai vond plaats tijdens de Zuidoost-Aziatische Spelen van 1995, toen Muaythai voor het eerst sinds de oprichting van IFMA werd opgenomen als een sport waarin beide geslachten konden concurreren terwijl ze hun land vertegenwoordigden over verschillende divisies. Sindsdien is Muaythai opgenomen in het officiële sportprogramma van vele andere continentale multi-sportspellen, zoals de Aziatische strandspellen en indoor Aziatische vechtkunstspellen en als demonstratiesport in de Aziatische spelen in 1998.

1999 was een historisch jaar voor Azië, aangezien IFMA en Muaythai erkenning hebben gekregen van het Olympisch Comité van Azië. Na acht wereldkampioenschappen in Zuidoost-Azië, vond in 2003 het IFMA Wereldkampioenschap plaats in Kazachstan met 78 deelnemende landen. In 2006 werd geschiedenis geschreven, toen Muaythai volwaardig lid werd van de World Sporting Community met zijn opname in GAISF, tegenwoordig bekend als SportAccord. Zo zit IFMA trots naast alle andere wereldwijd erkende internationale sportfederaties, als een erkend lid van de wereld sportfamilie met ongeëvenaarde toegang tot kennisuitwisseling en middelen via SportAccord.

Ook was 2008 een belangrijk jaar voor Muaythai tijdens de IFMA World Championships , die deel uitmaakten van de Association for International Sport for All’s (TAFISA) World Sport for All Games (Busan, Korea), onder de vlag van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dit verhoogde het profiel van Muaythai als een internationaal erkende sport, met name door de activiteiten van IFMA bij het promoten van Muaythai als een medium voor culturele uitwisseling en om het bewustzijn van dit aspect van de sport te vergroten. IFMA vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat Muaythai, als cultureel erfgoed, wordt beschermd en alle aspecten van Muaythai bevordert, ongeacht gezondheid, fitness, zelfverdediging of competitie. De slogan van IFMA is: “Muaythai voor elk lichaam” en om Muaythai te ontwikkelen als een manier van leven.

IFMA geprezen

IFMA werd geprezen door beroemdheden, zoals vertegenwoordigers van het IOC, voor haar werk met kinderen uit gemarginaliseerde of achtergestelde achtergronden, door Muaythai te promoten als een ontwikkelingsroute. IFMA ondertekende een Memorandum of Understanding met de Peace and Sport Organisation (L’Organisation pour la Paix par le Sport) in december 2010. Deze overeenkomst  tussen de twee organisaties wordt gezien als een grote stap voorwaarts in de zoektocht om een verschil te blijven maken in de levens van kinderen door kennismaking met de sport, de waarden, cultuur en de tradities die de kern van Muaythai vormen. IFMA werkt ook nauw samen met UN Women en ondertekende een MOU om samen te werken aan de campagne om geweld tegen vrouwen te voorkomen (End Violence against Women – EVAW).

De leden van IFMA zijn belast met de taak erkenning te verkrijgen van de voor hun relevante nationale sportautoriteiten en / of Nationale Olympische Comités. IFMA assisteert haar leden te allen tijde bij de naleving van WADA en moedigt haar leden aan om te werken en zich te ontwikkelen op gebieden van integriteit en sociale verantwoordelijkheden. IFMA streeft naar het opbouwen van duurzame samenwerking met erkende sociale instellingen.

Het culturele uitwisselingsprogramma van IFMA, waarbij kinderen uit meer dan 60 landen betrokken zijn, ontving de hoogste onderscheidingen van IOC-leden uit de private en publieke sector. Dergelijke uitwisselingsprogramma’s gebeuren onder meer tussen Jamaica en Thailand, waar Thaise kinderen ,geselecteerd uit het Muaythai Against Drugsprogram, een demonstratie verzorgden naast Jamaicaanse kinderen. Deze integratie tussen de culturele uitwisselingsprogramma’s en de activiteiten van de IFMA ter bestrijding van sociale problemen is een belangrijk element in onze doelstellingen en zal worden bevorderd door de toekomst van ons partnerschap met Peace and Sport. In april 2012 werd het nieuwste, sociale project van IFMA gelanceerd in samenwerking met de Peace & Sport Organisation, getiteld “Sport Is Your Gang”; een project dat Muaythai gebruikt om het leven van kansarme en gemarginaliseerde jongeren te verbeteren. Na slechts twee jaar, sinds de lancering, is Sport Is Your Gang bekroond met de hoogste prijs voor sociale campagnes in de sport – ‘Spirit of Sport’, de jaarlijkse prijs van SportAccord die wordt uitgereikt aan een sportprogramma dat een significante impact heeft op het leven van jongeren.

 2010 belangrijke mijlpaal voor Muaythai

2010 betekende wederom een belangrijke mijlpaal voor de Muaythai en IFMA met de SportAccord Combat Games onder bescherming van het IOC, in Beijing. Het Muaythai-evenement van IFMA ontving onderscheidingen van SportAccord en het Beijing Organizing Committee voor het bijwonen van het grootste aantal deelnemers en toeschouwers.

In 2011 werd het Wereldkampioenschap in Oezbekistan met 90 landen bezocht, dat werd geprezen als een festival van cultuur, vriendschap en sport.

In april 2012 markeerde IFMA de officiële lancering van de campagne ‘Muaythai richting IOC’ tijdens een speciaal gala-evenement waarin IFMA haar intentieverklaring indiende om IOC-erkenning aan IOC-lid dr. CK Wu aan te vragen in aanwezigheid van de president van SportAccord, de heer Hein Verbruggen en World Games Association. Tegelijkertijd werd een aanvraag voor opname in de International World Games Association overhandigd aan de heer Ron Froehlich, voorzitter van de International World Games Association.

2012 zag ook het IFMA Wereldkampioenschap in St. Petersburg, Rusland met 92 deelnemende landen en IFMA ontving ook de eer het officiële testevenement te zijn voor de World Combat Games 2013.

2013 markeerde de opname van Muaythai en IFMA in de International World Games Association (IWGA), een door het IOC erkende organisatie. In hetzelfde jaar zag de 2e editie van de World Combat-spellen, onder toezicht van het IOC, en had Muaythai de hoogste kijkervaring voor alle niet-Olympische sporten. In hetzelfde jaar werd ook geschiedenis geschreven toen de Muaythai-tv-show ‘The Challenger Muaythai’ werd genomineerd voor een internationale Emmy met meer dan 400 miljoen kijkers over de hele wereld.

2014 was een echt succesvol jaar voor Muaythai, met opname in het officiële sportprogramma van de World Games slechts 1 jaar na de erkenning. Muaythai won ook de Spirit of Sport Award voor hun uitstekende bijdrage aan de samenleving. Het Wereldkampioenschap werd gehouden in Maleisië en Muaythai brak de grens van 100 landen met 101 deelnemende landen. Bovendien werd Muaythai officieel opgenomen in de Aziatische strandspellen, en nadat het de demonstratiesport was in de Aziatische spelen, is het nu volledig opgenomen in de Aziatische Indoor en Martial Art Games en gaat de reis verder. In datzelfde jaar ondertekende IFMA een MoU met UN Women om samen te werken aan de campagne UNiTE van de secretaris-generaal van de VN om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes en te pleiten voor gendergelijkheid.

2015 begon onmiddellijk met het goede nieuws van FISU, die de allereerste IFMA Muaythai University World Cup onder haar hoede nam.  En geschiedenis werd opnieuw geschreven in april 2015 toen FISU officieel IFMA erkende en muaythai opnam in het FISU World University Championship-programma. 2015 zag ook de IFMA Royal World Cup in Bangkok met een nieuw record van 120 deelnemende landen. IFMA was van 2009 – 2016 ook een van de 23 leden van de Alliance of Independent Recognized Members of Sport (AIMS), een van de vier overkoepelende groepen in SportAccord. Momenteel is secretaris-generaal van de IFMA, Stephan Fox, president van AIMS.

2016 was een bewogen jaar met de IFMA Wereldkampioenschappen in Zweden en de Wereldbeker in Rusland. Terwijl de Europese Kampioenschappen werden gehouden in Kroatië, werden de Aziatische strandspelen gehouden onder toezicht van de Olympische Raad van Azië in Vietnam. De Pan-Amerikaanse kampioenschappen vonden plaats in Peru en de Jeugdwereld Kampioenschappen in Bangkok. Er werd ook een belangrijk MoU ondertekend met UNESCO voor verdere ontwikkeling van de jeugd, gendergevoeligheid, interculturele dialoog en implementatie van de kwaliteitsrichtlijnen lichamelijke opvoeding (QPE) in het educatieve platform van IFMA. Het IGLA-onderwijsprogramma werd ook dit jaar gelanceerd, waarbij de beoordeling en het onderwijs van muaythai wereldwijd werden geformaliseerd en gestandaardiseerd. Het programma is gericht op het beschermen van de culturele en traditionele aspecten van de sport. Een andere prestatie in 2016 was dat IFMA-secretaris-generaal Stephan Fox vice-president van SportAccord werd.

Tot op heden heeft IFMA 20 Wereldkampioenschappen georganiseerd. IFMA is trots op het combineren van sport, onderwijs en cultureel begrip. Daartoe worden in grote steden jaarlijkse congressen gehouden in samenwerking met belanghebbenden van de Olympische familie.

Op 6 december 2016 heeft de IOC Executive Board voorlopige erkenning verleend aan IFMA, wat een bewijs is van het werk van IFMA en haar aangesloten nationale federaties ter bescherming en bevordering van de Olympische waarden. Dit zorgt ervoor dat IFMA van AIMS lid wordt van de Association of IOC Recognized Sport Federations (ARISF) en lid wordt van alle andere door IOC erkende sporten die niet in het Olympisch programma zijn opgenomen. IFMA zal voortbouwen op de vijf pijlers van Muaythai die zijn: respect, eer, fair-play, excellentie en traditie.

In 2017 staat de IFMA-kalender boordevol, met de Wereldkampioenschappen in Minsk (Wit-Rusland) waar meer dan 80 landen samenkwamen om hun atleten als kampioen te zien opkomen. Muaythai nam onder IFMA ook deel aan het wereldsportstadium in de World Games 2017 in Wroclaw (Polen) als een volledige medaillesport. IFMA is ook trots dat Muaythai-kampioen Sofia Olofsson de prijs heeft gewonnen voor IWGA Athlete of the Year. De Jeugd Wereldkampioenschappen in Bangkok braken dit jaar de jeugdparticipatierecords met meer dan 1200 deelnemers uit meer dan 79 landen over alle continenten. De kampioenschappen waren voorzien van een uitstekende jeugdconferentie en schitterende Awards Gala Night. Nu is Muaythai klaar om te verschijnen in de komende SEA Games in Kuala Lumpur, de AIMAG in Ashgabat, en ook de Pan-Amerikaanse kampioenschappen in Cancun dit jaar.

Het doel van IFMA is om te blijven streven naar excellentie in alle aspecten, Muaythai te ontwikkelen in elk land ter wereld en tegen 2020 ten minste 160 federaties hebben.