Over Muaythai Organisatie Nederland

De organisatie structuur van Muaythai Organisatie Nederland 

De lijn die men binnen het Muaythai hoort te volgen is die van de IFMA. IFMA, wat staat voor International Federation of Muaythai Associations, is opgericht in 1990. Het is de enige wereldorganisatie van Muaythai amateurs die erkend is door de GAISF (General Association International Sport Federations). De GAISF is een zusterorganisatie van het IOC ( International Olympic Committee).

MON is als lid-organisatie aangesloten bij de NFK. De NFK is op haar beurt aangesloten als buitengewoon lid bij NOC*NSF.

Binnen Europa is er ook nog de EMF (de Europese Muaythai Organisatie). De organisaties die hierbij aangesloten zijn, zijn ook alle leden van de IFMA. De EMF probeert een betere samenwerking tussen de Europese Organisaties te bewerkstelligen om zo het Muaythai binnen Europa naar een hoger niveau te tillen. Bovendien organiseren zij ook de Europese kampioenschappen.

Het Muaythai wordt in Nederland door diverse organisaties georganiseerd, als wedstrijd veelal. Echter de Muaythai Organisatie Nederland (MON) is de enige die het traditionele amateur Muaythai organiseert en uitdraagt. Zij heeft ook als doel om het Muaythai te bevorderen in de ruimste zin van het woord en niet alleen maar wedstrijden. Bovendien is zij de enige organisatie in Nederland die lid is van de IFMA en de EMF.  Voor de Muaythai is dat dus de IFMA. Er kan maar een organisatie per land aangesloten zijn bij de IFMA,

  • IOC
  • GAISF
  • Continentale Organisaties
  • IFMA
  • EMF
  • NFK
  • NOC
  • MON