Sponsor aanvraag

De Muaythai Organisatie Nederland (MON)is is de enige Olympische Muaythai bond in Nederland. De bond telt op dit moment ca. 500 leden en 9 aangesloten sportscholen. Voornamelijk (70%) bestaat het ledenaantal uit jeugd. Het aantal leden groeit ieder jaar.

MON is er op gericht om de mogelijkheid te creëren voor leden om op  een zo hoog mogelijk niveau Muaythai te beoefenen. Dat kan recreatief in sportscholen zijn maar ook tijdens toernooien in de wedstrijdring, zowel nationaal als internationaal. Maar nog belangrijker is dat iedereen die Muaythai wil leren of beoefenen, ongeacht niveau, dat bij onze bond kan doen.

Maatschappelijk betrokken
Naast wedstrijdevenement houdt MON zich ook bezig met culturele evenementen, zoals onze jaarlijks terugkerende Nai Khanom Tom-dag én maatschappelijke projecten, bijvoorbeeld om kinderen uit minderbedeelde gezinnen een kans geven om ook te sporten, samen met hun leeftijdsgenoten.

Onze bond krijgt inkomsten via contributie van haar leden en wedstrijddeelnemers. Dat dekt de noodzakelijke kosten die een bond heeft. De bond werkt met vrijwilligers die hun ziel en zaligheid steken in deze mooie sport. Om de kwaliteit en het sportniveau van onze bond te waarborgen, is uw hulp dan ook erg belangrijk. Daarom zijn wij op zoek naar sponsoren die onze bond in de activiteiten willen steunen.

U kunt ons steunen door een donatie of één of meerdere sponsorpakketten per jaar af te nemen.

Pakket 1: Een donatie van minimaal € 50 omdat u onze bond een warm hart toedraagt. U krijgt hiervoor een naamsvermelding op digitale sponsorpagina voor één jaar.

Pakket 2: Een donatie van  € 150. Hiervoor krijgt u naamsvermelding met logo van uw bedrijf  op de digitale sponsorpagina  van onze website www.mon-ifma.org voor één jaar.

Pakket 3: Sponsoring van inloopshirts met uw bedrijfsnaam ter w aarden van € 350. Hiervoor krijgt u naamsvermelding en een button met uw logo (60×120 pixels) op onze digitale sponsorpagina voor één jaar en het logo op de shirt van de atleten. U ontvangt een mooie foto van het team met uw bedrijfsnaam.

Pakket 4: Bord sponsoring op locaties waar wedstrijden worden gehouden door MON georganiseerd. Formaat 200 x 60 cm. €750 per jaar (minimaal 2 jaar) per bord. Naast exposure op de locatie krijgt u een naamsvermelding op onze digitale sponsorpagina voor twee jaar,  en een button met uw logo (60 x 120 pixels) op onze digitale sponsorpagina en een link naar uw eigen website.

Wilt u doneren of een sponsorpakket bij ons bestellen? Of hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.