Agenda ALV 23 januari 2022

Leestijd: ca. < 1 minuten

Op zondag 23 januari 2022 om 12:00 zal de bijeenkomst plaatsvinden van de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Muaythai Organisatie Nederland (MON) bij Duran Gym in Eindhoven (Raedeckerstraat 9, 5623 EX Eindhoven), waar ook het kantoor van MON is gevestigd. Deze extra ALV is aangevraagd door de leden (zie bijlage):

 • Team Verhaar –           Marcel Verhaar
 • Eagle Gym                  –           Aad Aldus
 • Team Solo                  –           Dennis van der Linden
 • Coolgym                     –           Wim Koelewijn
 • 9JA Gym                     –           Edward Vereijken

Agenda ALV MON 23 januari 2022 – 12:00

“MON: Kleine sportbond, in staat tot grootse prestaties”

 • Opening

Welkomwoord door de voorzitter

 • Vaststellen agenda van deze vergadering
 • Mededelingen

Vaststellen eerstvolgende ALV

Notulen: secretaris

Vragen leden:

 • ALV nov 2021: Wie waren hier aanwezig, zijn daar notulen gemaakt en waar zijn deze in te zien, welke sportschoolhouders hebben toestemming gegeven voor de contributieverhoging?
 • Evaluatie WK Bangkok: Hoe heeft het bestuur en het begeleidingsteam het ervaren. Wat kan er verbeterd worden voor een volgende keer en wat is daar voor nodig. Voorbereiding richting het WK, trainingen, informatievoorziening etc.
 • Voortgang erkenning NOC/NSF: Hoe staan wij als MON er voor? Wie en wat wordt er achter de schermen allemaal gedaan en kunnen de leden hierbij helpen?
 • Inzicht in de vereniging MON:
  • Hoeveel en welke sportscholen zijn er allemaal aangesloten?
  • Hoeveel leden hebben deze ingeschreven?
  • Hoe vindt de besluitvorming plaats en hoe is de stemverhouding?
  • Financiële status van de MON?
  • Het selectiebeleid, wie bepaald dit?
  • Visie van 2022?
  • Tevens wil ik u graag verzoeken alle aangesloten sportscholen van de vereniging MON uit te nodigen voor deze Algemene ledenvergadering ALV, aangezien wij tot op heden geen uitnodiging hebben ontvangen.
 • Rondvraag en sluiting